Vill du skapa ordning och reda i ditt förråd, källare eller garage?


Med tjänsten ”Återvinning 3.0” gör vi det åt dig enligt dina personliga önskemål och krav. Vi tar även hand om dödsbon på ett ansvarsfullt sätt. Välkommen att kontakta oss såväl som privatperson som företag!

Vad är Återvinning 3.0?


Vi inventerar, sorterar och strukturerar ditt förråd efter dina önskemål och ser till att överblivna föremål forslas bort och kommer återanvändnings- och återvinningskretsloppet till godo.

Du sparar på sikt tid=pengar och ökar din trivselfaktor. Samtidigt bidrar du till ett mer hållbart samhälle och sparar på framtidens naturliga resurser.

Win- win för både dig och miljön!

Image
Image

Så går det till:


1. Vi gör ett platsbesök för att bedöma storleken av ditt projekt.

2. Vi lämnar offert med ett fast pris för projektet.

3. Du bestämmer tidpunkt för genomförandet.

4. Vi inventerar & visualiserar alla föremål åt dig som finns i förrådet.

5. Du fattar med ett enkelt färgprickssystem beslut om vilka saker som ska sparas (röd), säljas (blå), skänkas (gul) eller återvinnas (grön).

6. Vi sorterar och placerar föremålen i kategorien ”sparas” in  i ditt förråd igen.

7. Vi hanterar de övriga kategorierna enlig dina önskemål.

Kontakta oss


Välkommen med dina frågor och funderingar!

KATJA: 073 09 16 909

Image
 

Vill du skapa ordning och reda i ditt förråd, källare eller garage?


Med tjänsten ”Återvinning 3.0” gör vi det åt dig enligt dina personliga önskemål och krav. Vi tar även hand om dödsbon på ett ansvarsfullt sätt. Välkommen att kontakta oss såväl som privatperson som företag!

Image

Vad är Återvinning 3.0?


Vi inventerar, sorterar och strukturerar ditt förråd efter dina önskemål och ser till att överblivna föremål forslas bort och kommer återanvändnings- och återvinningskretsloppet till godo.

Du sparar på sikt tid=pengar och ökar din trivselfaktor. Samtidigt bidrar du till ett mer hållbart samhälle och sparar på framtidens naturliga resurser.

Win- win för både dig och miljön!

Image

Så går det till:


1. Vi gör ett platsbesök för att bedöma storleken av ditt projekt.

2. Vi lämnar offert med ett fast pris för projektet.

3. Du bestämmer tidpunkt för genomförandet.

4. Vi inventerar & visualiserar åt dig alla föremål som finns att ta hand om.

5. Du fattar med enkelt färgprick-system beslut om, vilka saker som ska sparas (röd), säljas (blå), skänkas (gul) eller återvinnas (grön).

6. Vi sorterar och placerar föremålen i kategorien ”sparas” i ditt förråd igen.

7. Vi hanterar dem övriga kategorier enlig dina önskemål.

Kontakta oss


Välkommen med dina frågor och funderingar!

KATJA: 073 09 16 909